training

Inleiding.

Duurzame verandering begint bij gerichte inzet van training. Het gaat hierbij dus niet alleen over het aanleren van trucjes of kennis maar om aansluiting bij de vraagstukken uit jouw praktijk. Hiervoor bepalen we samen welke opdracht er ligt en welke trainingsdoelen daarbij passen. Zo zorgen we ervoor dat nieuw gedrag onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.
De trainingen die ik geef kunnen zich richten op praktische vaardigheden zoals bijvoorbeeld overtuigend presenteren of het voeren van slecht nieuws gesprekken maar zijn ook inzetbaar voor versterking van leiderschapskwaliteiten of effectievere communicatie. We kaderen af op welke onderdelen groei gewenst is en kiezen zo een treffende mix

Met Noëlle van Appeven, net als ik trainer en coach, werk ik samen. Wij ontwikkelen gezamenlijk trajecten en combineren daarbij onze specialismen.  Noëlle en ik hebben dezelfde filosofie over hoe je effectief een training verzorgt mét impact. Vakbekwaamheid en oog voor de belangen van zowel opdrachtgever als deelnemer staan bij ons voorop. Wij zijn allebei opgeleid tot NOBTRA-trainer waardoor wij elkaars ‘taal’ spreken. Samen zijn wij tevens NOBCO-opgeleide coaches.

Onze samenwerking geeft extra diepgang aan onze training trajecten. Noëlle is met name gespecialiseerd in financiële dienstverlening en communicatietechnieken. Daarnaast is zij NLP Practitioner. Ikzelf heb focus op leiderschapsontwikkeling trajecten.

Noëlle en ik blijven zelfstandig onze praktijken uitoefenen. Maar de samenwerking die wij zijn aangegaan biedt jou als opdrachtgever de mogelijkheid om ervoor te kiezen ons gezamenlijk in te zetten. Onze samenwerking garandeert bovendien dat continuïteit in de trainingsprogramma’s gewaarborgd is.

Wij kijken ernaar uit jouw partner te worden, om je duurzaam te ondersteunen!

Meer over Noëlle: www.noellevanappeven.nl

 

 

 

Psychologische veiligheid op de werkvloer.

Ondernemingen waar medewerkers zich vrij voelen om zich te uiten, zich vrij voelen om gemaakte fouten toe te geven en zich vrij voelen om hun mening te geven, presteren beter dan ondernemingen waar die veiligheid niet of minder aan de orde is.
Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe veilig de werkomgeving in jouw team/organisatie eigenlijk is?

We hebben het over ‘Psychologische veiligheid’: Je thuis voelen in je team, je mond durven open te doen, ook als het erom spant. En, dat je ondanks alle drukte om je heen, positief blijft. Om maar een paar items te noemen.

Hoe veilig is jouw organisatie? Durven jouw medewerkers zich te uiten? Hoor jij als manager de fouten die gemaakt worden? Met andere woorden, kun jij van gemaakte foute leren, en zo beter worden?
Weet je écht hoe het zit?

Ik heb in mijn rol als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht, en als advocaat voor MKB-bedrijven, het grote belang leren inzien van psychologische veiligheid voor teams/organisaties. Hoe een veilig klimaat een team en de organisatie als geheel naar grotere efficiency en betere prestaties kan leiden.
Maar ik heb ook ervaren hoe funest een onveilig klimaat kan zijn voor de mens in die teams/organisaties. Hoe een onveilig gevoel op de werkvloer een negatieve impact kan hebben op iemands persoonlijke omstandigheden. Hoe ongelukkig iemand daardoor kan worden, met alle consequenties daarvan. Niet alleen voor het werk, maar ook voor de privé situatie.
En, als het privé niet lekker loopt, dan gaat het vaak ook weer minder op het werk. Een vicieuze cirkel dus.

Mijn trainingen.

Mijn trainingen zijn erop gericht om psychologische veiligheid binnen jouw team/organisatie te ontwikkelen of verder te perfectioneren.

Als het trainingstraject het vraagt werk ik samen met een trainingsacteur om theorie effectief aan de praktijk te koppelen. De inzet van een acteur geeft een extra dimensie aan mijn trainingen.

 

Werkwijze.

Een (online) kennismaking, vooral ook om te kijken of er een match is tussen ons, is altijd vrijblijvend en zonder kosten.

Tijdens een intakegesprek, daarna, kunnen wij vervolgens jouw situatie in kaart brengen en afwegen welke trajecten van belang kunnen zijn. We kunnen zo tot keuzes komen.
Ook de verdere aanpak van het trainingstraject bespreken wij dan.

Wat levert het je op?

Return On Training Investment (ROTI), oftewel; wat levert het mij op, is een belangrijk aspect van mijn trainingen. Je wilt weten wat de kosten die je moet investeren, jou uiteindelijk opleveren. Daarom zullen wij ook altijd voor aanvang van een omvangrijk trainingstraject samen praten over ROTI.

Van belang daarbij is in elk geval dat van tevoren helder is wát, wélk gedrag, veranderd moet worden om tot het gewenste eindresultaat te komen. Pas dan kunnen wij gezamenlijk een gericht trainingstraject uitstippelen.

Ook van belang is hóe uiteindelijk gemeten kan worden of en zo ja in welke mate die verandering gerealiseerd is én in de praktijk van het team/organisatie wordt toegepast. Daar kunnen wij het dan ook over hebben.

Transfer.

Transfer betekent dat het geleerde in de training ook daadwerkelijk wordt ingezet in de praktijk van alledag. Zou dat niet zo zijn, dan heeft de training geen impact gehad.

Ik ben mij bewust van het belang van Transfer, als graadmeter voor het succes van mijn trainingen. Transfer is evenwel een gedeelde verantwoordelijkheid. Van mij als trainer, maar ook van mijn opdrachtgever. 
In de intake, voor aanvang van de training, zal ik hierover met jou van gedachten wisselen.

Tarieven.

De prijs van een training is onderwerp van mijn offerte.